Over Groen Beton Vert VZW

Het initiatief tot oprichting van de vereniging werd genomen door enkele leden van FPRG vzw (Federatie van Producenten van Recycling Granulaten vzw: www.fprg.be).

De recycling van slooppuin is sinds 1990 sterk geëvolueerd en de kwaliteit van de granulaten werd steeds beter. Meer en meer werd er gezocht naar hoogwaardige toepassingen. De granulaten werden reeds veelvuldig toegepast in de wegenbouw en dan voornamelijk in de funderingen. Ook met cement gestabiliseerde mengsels worden geregeld aangewend als funderingslaag. De stap naar hergebruik in stortbeton was dan ook een logisch gevolg van deze evolutie.

De keuze van de naam Groen Beton Vert vindt zijn oorsprong in de maatschappelijke evolutie inzake het gebruik van primaire grondstoffen en de eis tot vermindering van de CO² uitstoot. Daarnaast zag ook het begrip “Circulaire  Economie “ het daglicht. Het hergebruik van gerecycleerde betongranulaten in stortbeton kan als een schoolvoorbeeld aanzien worden van circulaire economie.

Het groene  aspect is in eerste instantie gelieerd aan de vermindering van de CO² uitstoot van de productie van het stortbeton door het gebruik van gerecycleerde granulaten. Deze winst bedraagt ongeveer 20 à 30 % op het deel granulaten van het beton en wordt voornamelijk gerealiseerd door de vermindering van de transportafstanden. In Vlaanderen vindt men steeds een recyclagecentrum  van slooppuin binnen een straal van 15 km.

Het grootste aandeel van de CO² uitstoot van beton wordt echter  ingenomen door de productie van het cement. De CO² uitstoot van de cementindustrie wereldwijd bedraagt  8 à  9 %van de globale uitstoot van de industriële activiteit en deze kan tegen 2030 oplopen tot 25 %. Het is dan ook  van groot belang om op zoek te gaan naar alternatieve bindmiddelen. GBV vzw is dan ook een groot promotor van het gebruik  van onder meer gemalen hoogovenslakken , vliegassen en geopolymeren. Binnen de bestaande beroepsverenigingen was er te weinig enthousiasme voor het gebruik van alternatieve bindmiddelen.

Van bij de oprichting licht de nadruk van de werking op enerzijds ,het verhogen van de kwaliteit van de grondstoffen en anderzijds op het  creëren van een maatschappelijk draagvlak ,voor het gebruik van gerecycleerde granulaten in stortbeton. Zo is het begrip hoogwaardige betongranulaten ontstaan.  Hun hoogwaardige kwaliteit staat garant voor een hoge kwaliteit van het eindproduct (stortbeton).

Er werd ook gekozen voor een federale benadering van de problematiek aangezien  het normenkader van stortbeton een federale aangelegenheid is. Vandaar  het woord “vert” in de benaming. Spijtig genoeg is de recyclage van slooppuin in Wallonië nog onvoldoende  geëvolueerd om ook de stap te zetten naar hergebruik in stortbeton. Tevens werd  onmiddellijk een samenwerkingsovereenkomst afgesloten met de Nationale Confederatie Bouw en werd de maatschappelijke zetel  van de vereniging dan ook  ondergebracht in het gebouw van de NCB te Brussel

Uiteindelijk werd de vereniging opgericht op 19 september 2013.