Roadshow Beton – Focus en impact van de nieuwe betonnorm 2018

Roadshow Beton – Focus en impact van de nieuwe betonnorm 2018
25 september 2018 Brussel (tweetalig)
2 oktober 2018 Kortrijk
4 oktober 2018 Heusden-Zolder
9 oktober 2018 Antwerpen
16 oktober 2018 Zwijnaarde

Een nieuwe « BETON » norm : Wat zijn de veranderingen voor de aannemer ?

Sinds kort is een Belgisch supplement aan de Europese norm NBN EN 206 van toepassing. Deze nieuwe norm NBN B 15-001 beschrijft hoe de Europese norm toegepast dient te worden in België. Deze normen behandelen de specificatie, de eigenschappen, de vervaardiging en de conformiteit van beton. Er zijn talrijke wijzigingen. Onder andere werden vezelbeton en zelfverdichtend beton opgenomen in het toepassingsgebied van de norm, worden nieuwe toepassingsregels beschreven voor gerecycleerde granulaten die een verhoogd gebruik ervan toelaten in beton, zijn er nieuwe eisen vastgelegd ter preventie van alkali-silica reactie en worden bijkomende regels gegeven voor beton voor speciale geotechnische werken. Tijdens deze roadshow worden de wijzigingen voorgesteld, die een impact hebben op de voorschrijvers en betoncentrales, maar ook op de aannemers.

Voorts heeft de verwerkbaarheid van het beton een invloed op het gemak van de plaatsing en de plaatsingsmethode. Ze is tevens bepalend voor de duurzaamheid van het beton, dat verdicht moet kunnen worden met het hiervoor voorziene materieel. Het verschil tussen de verwerkingstijd, opgenomen op de leveringsbons, en het behoud van verwerkbaarheid in een gespecificeerde consistentieklasse, zal uitgelegd worden aan de hand van enkele voorbeelden.

Programma

18u30 Onthaal
19u00 Inleiding door Dhr Paul Meekels (MOW) (sessies Kortrijk, Heusden-Zolder, Antwerpen en Zwijnaarde) of door Mevr Ilse Wuyts (Brussel Mobiliteit) (sessie Brussel)
19u10 Een nieuwe norm NBN B15-001 : wat is de impact voor de aannemer ? door Bram Dooms (WTCB)
19u45 De verwerkingstijd en de verwerkbaarheid van beton, waarop dient men te letten?  door Bert De Schrijver (Fedbeton)
20u10 Het toepassen van hoogwaardige betongranulaten in stortbeton: de “beton” cirkel op een duurzame wijze gesloten door Willy Goossens (Groen Beton Vert)
20u30 Netwerking cocktail

 

 

INSCHRIJVEN

Gratis informatiesessie. Verplichte voorafgaandelijke inschrijving. No show fee : €50