Studienamiddag: Ontwikkelingen op het vlak van bouw- en sloopafval in Brussel